Abstract

Artiklens formål er gennem empiriske analyser at nærme sig en forståelse af trivsel i et situeret perspektiv, der kan bringe trivsel tæt på den skolekontekst, børn lever deres skoleliv i – dette med et særligt fokus på faglige aspekter ved trivsel. Artiklen tager afsæt i et igangværende forskningsprojekt, der har som ambition at nuancere trivselsbegrebet i lyset af børns konkrete deltagelsesmuligheder i indskolingslivets fællesskaber, og vi argumenterer for, at børns trivsel er nært forbundet med deres muligheder at være legitime deltagere i meningsfulde fællesskaber med fagligt indhold. I artiklen peges på, hvordan skolens normer for faglighed til tider kan synes så selvfølgelige, at de slører blikket for trivsel, som det bliver til i forskellige fællesskaber. Afslutningsvist diskuterer vi på baggrund af analyserne implikationerne ved en situeret forståelse af trivsel i skolen; en trivselsforståelse, der i al sin kompleksitet kan rumme både faglige og sociale aspekter.
OriginalsprogDansk
TidsskriftPædagogisk psykologisk tidsskrift
Vol/bind60
Udgave nummer3
Sider (fra-til)58-68, 80
Antal sider12
ISSN1903-0002
StatusUdgivet - 2023

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • deltagelse
  • faglige fællesskaber
  • situeret trivsel
  • skoleliv
  • skoletrivsel

Citationsformater