Skolens omsætning af eksternt pres - ledelsesperspektiver på viden i skolens formelle suborganisatoriske fora

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftsartikelForskning

Abstract

Denne artikel fremstiller dels forskningsprojektet ’Fagligheder i spil’, dels et deraf afledt projekt
i regi af VIAs Center for Ledelses- og OrganisationsUdvikling (CLOU). Dette afledte projekt
har til hensigt at belyse hvilke ledelsesperspektiver, der rejser sig og aktiveres, når der
sættes fokus på vidensanvendelse i skolens formelle fora. Projektet retter en særlig opmærksomhed
mod anvendelsen af videnstypen pædagogisk-didaktisk grundfaglighed og denne
type videns funktion i skolens formelle fora, når skolen er udsat for eksterne krav - i dette
tilfælde skolereformen 2014. CLOU-projektet viser, at skoleledelsen for det første har et stort
ønske om at placere den pædagogisk-didaktiske grundfaglige viden centralt i skolens organisatoriske
hverdagsliv og i skolens møde med eksterne krav. Men dette ønske placerer samtidigt
ledelsen i nogle ledelsesmæssige krydspres. Håndteringen af ’intern uro’ som følge af
eksternt pres indtager en dominerende position i de ledelsesmæssige opgaver og ledelsen
har svært ved både at møde denne opgave med anvendelse af pædagogisk-didaktisk grundfaglighed
og svært ved at etablere mere refleksive organisatoriske praksisrum, hvor anvendelsen
af pædagogisk-didaktisk faglighed er i fokus. Artiklen viser endvidere, dels at forholdsvis
enkle greb kan afhjælpe noget af ledelsens oplevelse af krydspres fx anvendelsen af vidensinviterende
mødedagsordener, dels at der kan være inspiration at hente i udlandet – her
Toronto.
OriginalsprogDansk
TidsskriftClou skriftsserie
Udgave nummer002
StatusUdgivet - 28 jun. 2016

Emneord

  • Skoler, fag og institutioner
  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
  • Uddannelse, professioner og erhverv

Citationsformater