Sparring på evaluering af Destination Trivsel

Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerRapportForskning

Abstract

Baggrunden for sparringen er en række transskriberede fokusgruppeinterviews med elever fra indskolingen (3 interviews), mellemtrinnet (4 interviews) og udskolingen (1 interview).
Sparringen består i en skriftlig analyse af de transskriberede interviews med et eksplicit fokus på, hvad trivsel er for børn og unge, og hvordan de forstår trivsel i skolen; herunder identifikation af trivselsrelaterede temaer. Endvidere består analysen i identifikation af mulige sammenhænge og/eller modsætninger i forhold til trivsel i skolen.
Det skal påpeges, at interviewene er foretaget med afsæt i en række undervisningsforløb, som de pågældende respondenter har deltager i. Disse undervisningsforløb har haft forskellige trivselstemaer som afsæt, hvorfor det ikke kan udelukkes, at respondenternes udsagn og herunder identifikation af temaer er påvirket af de respektive undervisningsforløb. Evaluator er ikke bekendt med undervisningsforløbenes indhold og er således ikke biased i forhold til disse.

Indledningsvist præsenteres de identificerede temaer – temaer, der vedrører både elevernes trivselsforståelse og væsentlige forhold, der påvirker trivslen – hvorefter analysen præsenteres i en matrice indeholdende tre kolonner – tema, udsagn, konklusion – hvor udsagn fra elever i henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen indledningsvist behandles separat og deskriptivt.
Efterfølgende er data analyseret med afsæt i en kryds-case-analyse, hvor der på baggrund af den deskriptive analyse koblet til de respektive målgrupper er udledt en samlet konklusion med det formål at identificere karakteristika og mulige sammenhænge og/eller modsætninger generelt og de respektive målgrupper imellem.

OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedHaderslev
ForlagUniversity College Syd
Antal sider71
StatusUdgivet - 1 okt. 2016

Emneord

  • Børn og unge

Citationsformater