Studiegruppe samarbejde på netbaserede uddannelser: Et litteraturstudie

Mads Meiltoft Jørgensen, Klaus Debel-Hansen, Godette Merete Schledermann Walmod

Publikation: AndetForskningpeer review

17 Downloads (Pure)

Abstract

Dette litteraturstudie er en del af et internt fagligt klyngearbejde ved UCL i Odense, hvor fokus har været på studiegrupper. Vi har haft særlig interesse for studiegruppesamarbejde på netbaserede eller blendede uddannelser, da vi i praksis oplever store udfordringer på dette område. Vi har derfor opstillet enproblemformulering, der omhandler de særlige aspekter ved dette studiegruppesamarbejde samt muligheden for som underviser at facilitere studiegruppesamarbejdet. Formålet har derfor primært været at undersøge, hvilket muligheder for understøttelse af studiegruppesamarbejde på netbaserede eller blendede uddannelser, der er beskrevet i de udvalgte forskningsartikler. Vi har i litteraturstudiet arbejdet med artikler fra perioden 2000-2019, der omhandler studiegruppesamarbejde på netbaserede eller blendede uddannelser. På baggrund af vores søgekriterier,har vi søgt efter engelsk-, norsk-, svensk- og dansksprogede artikler, der er peer reviewed og har været tilgængelige i fuldtekst udgave. Undersøgelsens empiriske grundlag består af 21 artikler, heraf 17 engelsksprogede artikler fra uddannelser i mange forskellige lande, samt 3 artikler på norsk og 1 artikel påsvensk. Gennemgangen af resultaterne er opdelt på baggrund af problemformuleringens underspørgsmål, der omhandler særlige udfordringer ved studiegruppesamarbejdet, faktorer der fremmer studiegruppesamarbejdet samt et særligt fokus på de tilgange og metoder, underviseren kan anvende medhenblik på at facilitere de studerendes studiegruppesamarbejde.Konklusionen er, at studiegruppesamarbejde på netbaserede eller blendede uddannelser rummer en høj grad af kompleksitet for studerende og undervisere. De største udfordringer omhandler mangelfuld struktur og rammesætning fra uddannelsens side samt inaktive studerende, mens god social kontaktmellem gruppemedlemmer, god ledelse i grupper og kontakt til underviserne er med til at fremme et velfungerende studiegruppesamarbejde. Underviseren kan endvidere understøtte samarbejdet ved at facilitere gruppens samarbejde og konfliktløsning samt ved at skabe et tillidsfuldt læringsmiljø medmulighed for diskussion og refleksion. Litteraturstudiet afsluttes med en række anbefalinger, der især er rettet mod egen praksis.
OriginalsprogDansk
Publikationsdato2021
StatusUdgivet - 2021
Udgivet eksterntJa

Emneord

  • blended learning
  • undervisning

Citationsformater