Teknologi, mennesker, faglighed: -muligheder og udfordringer i løsning af velfærdsopgaver

Anne Karin Petersen (Redaktør), Hanne Kathrine Kallesøe (Redaktør)

Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerAntologiForskning

Abstract

I antologien præsenterer 14 forfattere forskellige faglige perspektiver på, hvordan teknologier kan inddrages i opgaveløsningen inden for de pædagogiske og de sundhedsfaglige områder. Samtidig er det erfaringen, at netop disse områder ofte kan berige hinanden fagligt i løsning af professionelle opgaver.

Antologien giver en samlet introduktion til teknologier og deres anvendelsesmuligheder og samtidig præsentationer af, hvilken betydning teknologierne får for den måde professionelle opfatter egne arbejdsopgaver og fagidentitet på. Forfatterne bidrager med bud på, hvordan de arbejder med teknologier og hvilke udfordringer det stiller praksisfelter og professionelle overfor, men også bud på , hvordan ny viden om anvendelse af teknologierne skabes.

Hver artikel afspejler forfatterens egen position i det velfærdsteknologiske felt. Nogle arbejder med teknologierne i deres hverdag, andre skal tilrettelægge udviklingsforløb, hvor teknologier indgår og andre forsker i teknologier og deres anvendelse. Professionelle arbejder således på tre vidensgrundlag nemlig praksisviden, udviklingsviden og forskningsbaseret viden. Alle vidensgrundlag præsenteres nærmere i antologien.

Teknologier kan og bør bidrage til at øge menneskers mulighed for selvbestemmelse og deltagelse i samfundet. Denne antologi skal bidrage til at holdningerne til teknologier nuanceres og åbne op for, at teknologierne kan ses som en ressource og et supplement til kerneydelserne i opgaveløsningerne.
OriginalsprogDansk
ForlagVIA Systime
Antal sider38
ISBN (Trykt)978-87-927-1128-1
StatusUdgivet - sep. 2012

Citationsformater