The effects of active commuting by bike on cardiorespiratory fitness and body composition in healthy, sedentary and overweight adults -A randomized controlled trial.

Nicolas Kjerulf, Susanne Grøn Nielsen

  Publikation: Kandidat/diplom/masterKandidatspecialeForskning

  49 Downloads (Pure)

  Abstract

  Introduktion: En fysisk inaktiv livsstil er associeret med lav kardiorespiratorisk fitness (CRF) og overvægt, begge prædiktorer for kardiovaskulær sygdom (CVD) og død af alle årsager. Tidligere studier har vist sammenhæng mellem aktiv cykeltransport til arbejde (ACB) og reduceret helbredsrisiko. Der er behov for mere viden om den sundhedsfremmende effekt af ACB hos fysisk inaktive og overvægtige raske voksne, for at sundhedsprofessionelle og politikere kan inddrage ACB i anbefalinger på individ og befolkningsniveau.
  Formål: At undersøge effekten af ACB på CRF og kropssammensætning hos raske, fysisk inaktive og overvægtige voksne. Derudover at beskrive træningskarakteristika under ACB, og at undersøge sammenhængen mellem selvvalgt træningsintensitet (SSI) og ændring i CRF.
  Studie design: Et randomiseret, kontrolleret studie med en per-protokol analyse.
  Metode and materialer: I alt 53 voksne, stillesiddende og overvægtige/fede deltagere blev randomiseret til enten uændret livsstil (CON, n=18) eller seks måneders ACB med et dagligt trænings energiforbrug (ExEE) på 320 Kcal for kvinder og 420 Kcal for mænd (BIKE, n= 35). Før og efter interventionen blev CRF (V̇O2maxR) målt med et standard åbent-kredsløb spirometrisk system (Oxycon Pro, Jaeger). Fedtmasse (FM), procent android fedtmasse (%AFM) og fedtfri masse (FFM) blev målt med dual-energy X-ray absorptiometry (DXA), og analyseret justeret for baseline værdier med kovarians analyse. Effekten blev angivet som forskelle mellem grupperne.
  Resultater: I BIKE gennemførte 18 (51%) interventionen, og 17 blev inkluderet i analysen sammen med 16 i CON. Den gennemsnitlige V̇O2maxR øgning i BIKE var 402 ml O2/min (95% CI: 197-606), svarende til 16%. Den gennemsnitlige reduktion i FM var 4.9 kg (95% CI: 1.8 to 7.9) uden samtidigt tab af FFM. AFM reduceredes 4% (95% CI: 1 to 7). SSI (%V̇O2maxR) var i gennemsnit 53%, med en range på 41-65%. Dermed trænede 13 med moderat intensitet, og fire med høj intensitet. Der blev ikke fundet en association mellem SSI og ændring i V̇O2maxR.
  Konklusion: Seks måneders aktiv cykeltransport til arbejde med en træningsmængde svarende til minimumsanbefalingerne for fysisk aktivitet medførte en klinisk relevant fremgang i kardiorespiratorisk fitness, og et sundt vægttab hos raske, overvægtige/fede, fysisk inaktive voksne. Den gennemsnitlige selvvalgte træningsintensitet hos deltagerne var moderat.
  OriginalsprogDansk
  Vejledere/rådgivere
  • Stallknecht, Bente, Vejleder, Ekstern person
  UdgivelsesstedKøbenhavn
  Udgiver
  StatusUdgivet - 2016

  Citationsformater