Tværprofessionelt følgeskab i børn og unges skolegang og fritidsliv

Publikation: Konferencebidrag uden forlag/tidsskriftAbstraktFormidling

Abstract

Præsentationen fremlægger resultatet af et forskningsprojekt, der gennem fire måneder har fulgt det tværprofessionelle samarbejde om at understøtte fire anbragte børns skolegang og fritidsliv. Forskning peger på, at kvaliteten af anbragte børns skoleforløb står helt centralt for deres fremtidige livsmuligheder. Mange børn og unge, bosat udenfor eget hjem, forbinder imidlertid skole og fritidsliv med problemer, nederlag og konflikter. Det er derfor et centralt spørgsmål, hvordan professionelle kan bakke bedre op om disse børn og unges skolegang og fritidsliv.
Omsorgen for børn og unge bosat udenfor eget hjem varetages af mange parter så som forældre, myndighedspersoner, pædagoger, lærere og andre involverede. Børnene og de unges muligheder for at skabe sammenhæng og kontinuitet i deres hverdagsliv og livsforløb afhænger af, hvordan disse mange parter samarbejder og koordinerer deres omsorg. Forskningsprojektet har både haft fokus på samarbejdet mellem hjem, bosted og skole og på kommunens overordnede koordinering af det tværprofessionelle samarbejde. Begge dele belyses ud fra børn, unge og forældres perspektiver.
Forskningsprojektet har været organiseret som et praksisforskningsprojekt i samarbejde med to kommuner og med involvering af en gruppe professionelle som medforskere. Forskningsprojektet bygger desuden på kvalitative interviews med de involverede parter (professionelle og forældre) og på deltagende observationer i de fire børns hverdagsliv på tværs af bosted, skole og fritidsaktiviteter.
Med udgangspunkt i en kritisk psykologisk forståelse af, at børn og unge lærer og udvikler sig gennem social deltagelse, peger forskningsprojektet på betydningen af, at professionelle finder sammen på tværs af børnenes kontekster om at skabe et professionelt følgeskab, som børn og unge kan bruge i deres hverdagsliv. Præsentationen vil give eksempler på, hvordan det tværprofessionelle samarbejde både kan skabe muligheder og barrierer i børn og unges livsførelse. Forskningsprojektet peger tillige på betydningen af, at kommunen tager det overordnede ansvar for, at det tværprofessionelle samarbejde organiseres således, at det har en tydelig ledelse, organisering og fordeling af ansvar.
OriginalsprogDansk
Publikationsdato2014
StatusUdgivet - 2014

Emneord

  • anbragte børn

Citationsformater