Udfordringer for den inkluderende lærer? Statusrapport, november 2007

John Willumsen, Christian Quvang

  Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerRapportForskning

  Abstract

  NVIE’s skolegruppe har undersøgt lærernes udfordringer i forbindelse med inklusion af elever med særlige behov i skolen. Der har været sat fokus på fire felter: lærernes udfordring i forhold til eleverne med særlige behov, udfordringer i forhold til team-samarbejdet, udfordringer i forhold til hjælp og støtte samt udfordringer i forhold til efter - og videreuddannelse. Formålet har været at undersøge udfordrin-gerne ud fra et lærerperspektiv for hermed at have et bedre grundlag for NVIE’s arbejde med udvikling af en inkluderende praksis i forhold til skoleområdet i samarbejde med lærere og ledelser på skolerne og deres samarbejdspartnere i kommunerne, eller kort sagt; at forbedre grundlaget for en inkluderende pædagogik og didaktik på skoleområdet. Til grund for undersøgelsen ligger en spørgeskemaundersø-gelse og fokusgruppeinterviews på skoler i fire kommuner fordelt i Øst - og Vestdanmark. Rapporten indeholder en redegørelse for projektets baggrund og formål, dernæst gennemgås tidligere undersø-gelser på feltet, og der gives en beskrivelse af metode og design. Der redegøres for resultaterne og på baggrund af disse identificeres i et afsnit om ’dilemmaer i en inkluderende pædagogik og didaktik’ væ-sentlige dilemmaer, på de 4 nævnte felter, lærerne stilles overfor. Dilemmaer, det er vigtigt at være opmærksom på som lærer, ledelse og kommunale samarbejdspartnere. Til sidst sammenlignes med tidligere undersøgelsers resultater, ud fra spørgsmålet; ’Hvor er vores resultater anderledes’, og der perspektiveres til NVIE’s videre arbejde. I perspektiveringen understreges nødvendigheden af at ind-drage lærerperspektivet, men samtidig peges på de øvrige perspektiver, der må indgå i det fortsatte arbejde med at udbygge undersøgelsen og en inkluderende pædagogik og didaktik på skoleområdet. Rapporten er skrevet af Christian Quvang og John Willumsen, NVIE.
  OriginalsprogDansk
  ForlagNationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion, University College Syddanmark
  Antal sider35
  StatusUdgivet - 2007

  Emneord

  • inklusion

  Citationsformater