udkast til en kognitivt orienteret socialretslære mellem retsfilosofi, videnskabsteori og retssociologi Del 3

Peter Brix Vangsgaard

Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerBogForskning

Abstract

1. Forord 2009
Min interesse for socialretsfilosofien og for systemisk retssociologi rækker tilbage til de første år af min ansættelse på ”Den Sociale Højskole i Århus”, som Socialrådgiveruddannelsen hed dengang. Jeg søgte Højskolen om nogle udviklingstimer – det er 8-10 år siden - med henblik på fordybelse i disse emner. Ju- risterne havde ikke, eller i hvert fald ikke i nævneværdigt omfang, ansøgt om midler til forsknings-/udviklingsarbejde, så min ansøgning blev positivt modtaget - og jeg kunne snart gå i gang.
I 2005 forelå så et manuskript til ”Socialretsmetodik i en sy- stemteoretisk belysning - socialretslæren mellem retsfilosofi, videnskabsteori og retssociologi”.
Manuskriptet er blevet trykt i enkelte eksemplarer. Nogle kolleger har fået et. Andre eksemplarer har været bilagt min lektoransøgning. Den sidste (tredje-)del af fremstillingen er blevet anvendt som undervisningsmateriale, idet den er blevet frem- sendt til studerende som elektronisk kopi.
I de fire år, der er gået siden manuskriptet i det store og hele lå færdigt, har jeg overvejet forskellige muligheder for udgivelse, ligesom andre har overvejet om og i bekræftende fald hvordan, det bedst kunne eller burde ske.
Andre projekter er kommet til. I lange perioder har jeg ikke tænkt på det efterhånden lidt bedagede manuskript. Dog, selve arbejdet med det har været berigende og en kilde til stadig in- spiration for min undervisning og i øvrigt fortsatte interesse for udviklingsprojekter af forskellig art. Lige nu arbejder jeg såle- des sammen med Bente Adolphsen om at starte et projekt op. Vi kalder det ”Socialretlig lærings- og udviklingskonsultation”. Projektet trækker bl.a. på tråde fra det oprindelige udviklings- arbejde.
5
Mange af de pointer, jeg forsøgte at få frem med dette arbejde, ville jeg nok formulere lidt anderledes i dag. Fordi pointerne stadigvæk er vigtige, og de lever videre som baggrund for nye projekter og aktuel undervisning, synes jeg fortsat, det kan væ- re relevant at udgive fremstillingen på den ene eller den anden måde.
Da det imidlertid er sidste og tredje del, der har fundet størst anvendelse, har jeg valgt at lade denne del udgive i Skriftse- rien, resten vil være tilgængelig på Socialrådgiveruddannelsens hjemmeside.
”Socialretsmetodik i en systemteoretisk belysning - social- retslæren mellem retsfilosofi, videnskabsteori og retssociologi” er et forsøg på at skitsere et grundlag for forståelse af og re- fleksion over det sociale hjælpearbejde i en forvaltningsmæssig kontekst. De populære ”modeller i socialt arbejde” præsenterer sig som et differentieret refleksionsgrundlag for det sociale ar- bejde, men kommer med sit særlige perspektiv til at reducere det retlige ditto til noget fremmed for det sociale arbejde. Ju- raen og socialretten bliver i denne optik en blot og bar ramme, som uundgåeligt påvirker det sociale arbejde, men som ikke i øvrigt har noget særligt at byde på. I denne fremstilling præ- senteres i udkastform et mere rummeligt perspektiv på socialt arbejde, som opfordrer (kommende) socialrådgivere til også at se juraen som en bestemt måde på at tænke socialt arbejde.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedSocialrådgiveruddannelsen i Aarhus
ForlagSocialrådgiveruddannelsen i Aarhus, VIA University College
Vol/bind14
ISBN (Trykt)ISBN 9788785200785
StatusUdgivet - 2009
NavnSocial skriftserie Socialrådgiveruddannelsen i Århus
Vol/bind14

Citationsformater