Undersøgelse af rehabiliteringsindsatsen hos ældre borgere i eget hjem, med henblik på at fremme og fastholde funktionsevne: Et kvalitativt studie med fokus på det kommunale

Birthe Lodahl Andersen

Publikation: Ph.d. afhandling/ kandidat/ diplomMasterForskning

1 Downloads (Pure)

Abstract

Formålet var at beskrive og afdække centrale faktorer for samarbejdet mellem ergo – og fysioterapeuter, visitatorer og SOSU personale, så ældre borgere oplever sammenhængende og borgerorienterede rehabiliteringsforløb under Lov om Social Service § 83 og 86.
I studiet indgår teori og undersøgelser om rehabiliteringsprocessen, funktionsevne og tværfagligt samarbejde. Data består af 4 semistrukturerede interviews med 2 borgere på 85 og 86 år, deres tilknyttede ergo – og fysioterapeut og deres 2 SOSU hjælpere samt forløbsbeskrivelser. Resultaterne er fremkommet ved systematisk tekstkondensering.
Konklusionen er, at tværfagligt samarbejde med fokus på borgerens udviklingsmuligheder og ressourcer sandsynligvis kan understøtte borgerens funktionsevne, og det muliggøres når: visitator samarbejder med terapeuter ved afdækning af udviklingspotentiale, ergo – og fysioterapeut laver målsætning med borgeren ud fra dennes vigtighedsområder og de er koordinatorer for forløbet, distriktsleder tager et medansvar når SOSU personale skal inddrages, samt terapeuter og SOSU personalet indgår i koordineret og løbende samarbejde med fokus på videndeling. Det tværfaglige samarbejde kræver ekstra tid og kompetencer.
OriginalsprogDansk
StatusUdgivet - 2008

Emneord

  • funktionsevne
  • hjemmetræning
  • plejepersonale
  • tværfagligt samarbejde
  • visitation
  • ældre
  • rehabilitering
  • ergoterapi
  • fysioterapi

Citationsformater