Undersøgelsesdesign: Videnskabsteori MOOC

Mikala Hansbøl

  Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerRapportForskning

  Abstract

  Delrapport fra LUG-projektet, delprojekt A - Uddannelsesinstitutionelle Grænser.

  I 2014 udvikler og forsker UCSJ og RUC i en gratis og fleksibel måde at udbyde uddannelse på, inspireret af flere universiteter i USA – via MOOCs (Multiple Open Online Courses).

  MOOC-projektet er en del af et større innovationsprojekt “Læring Uden Grænser” - støttet af den Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Projektet undersøger hvordan digitale teknologier og nye koblinger i form af netværk- og institutionssamarbejde kan mindske grænser for læring i Region Sjælland.

  Den næste år udvikles og udbydes en række MOOCs, der skal generere og formidle ny viden om, hvordan MOOCs kan udvikles på måder, så også regionale hensyn tages.

  Projektet arbejder designbaseret og der vil derfor gennem input fra brugere, partnere, arrangerede workshops, og lignende foregå en løbende redesignproces.

  Projektet vil munde ud i en række designprincipper for hvordan regionale MOOCs kan udvikles og drives.

  Denne delrapport beskriver (foreløbigt) undersøgelsesdesignet for den første MOOC i Videnskabsteori (PD modul), som udvikles i et nært samarbejde med UCSJ Videreuddannelse.

  Der mangler MOOC studier, der inkluderer uddannelsesdesign som emergerende i konkrete uddannelsesforløb, og MOOC studier, der forholder sig til konkrete og forskellige personers heterogene læringsveje. Endvidere mangler der case studier, der også konceptualiserer samspillet mellem
  læring, de lærende og MOOCs i praksis på nye måder, der ikke kun favner de (måske) få deltagere der følger forløbet som det er tænkt og udbydes fra A-Z.

  Forskningen i og arbejdet med udviklingen af uddannelsesdesigns til MOOCs er en kompliceret affære - ligesom al anden forskning i og udvikling af uddannelsesdesigns – der knytter an til forskellige teoretiske, videns- og teknologifilosofiske samt pædagogisk-didaktiske, uddannelsesinstitutionelle og metodiske grundudgangspunkter.

  Videnskabsteori MOOC’en og arbejdet med denne case skal forstås med afsæt i post-MOOC-hype landskabet. Det betyder helt konkret, at arbejdet med udviklingen af Videnskabsteori MOOC’en skal bidrage til de nyere bevægelser hen imod at nuancere vores forståelser og konceptualiseringer af MOOCs og uddannelsesdesign, og hvordan forskellige MOOC designs aktualiseres som relevante i praksis, og – navnlig - hvordan udviklingen af disse nye uddannelsesdesigns hænger sammen med udviklingen af læringsmuligheder for konkrete MOOC deltagere i praksis. Det vil sige, at vi har som ambition at situere Videnskabsteori MOOC’en i forhold til forskellige MOOC deltageres hverdagsliv, konkrete og personlige interesser, forudsætninger, deltagelsespraksisser, -muligheder og læringsbehov og personlige målsætninger.

  Hertil kan føjes, at MOOC litteraturen hidtil primært har beskæftiget sig med universitetsuddannelse, og der er stort set ikke skrevet noget om MOOCs i en dansk sammenhæng. Kjærgaard et al. (2013) leverer et første dansk bidrag, der beskriver udviklingen indenfor MOOCs og kobler MOOCs med professionshøjskolerne i Danmark. Både i denne nyere danske artikel og mere generelt i MOOC litteraturen ses en tendens til at overse læring som centralt begreb og hovedudfordring. Læringsteoretiske diskussioner er generelt en mangelvare i MOOC litteraturen, hvor læring ofte sættes lig med deltagelse. Det er måske en af grundende til at det faglige indhold ligeledes sjældent er i fokus i MOOC litteraturen.

  Vi betragter det som en væsentlig del af et bidrag til en kontekstualiseret videreudvikling af forskning i og udvikling af MOOCs, at udviklingen af nye uddannelsesdesigns og tilhørende designprincipper knytter an til såvel uddannelsesform som fagligt indhold. Set ud fra et situeret perspektiv på læring (Lave og Wenger, 1991), må det betragtes som afgørende at betragte læring, uddannelsesform og indhold som nært forbundet.

  Udgangspunktet for igangsættelse af arbejdet med udvikling og udbud af Videnskabsteori MOOC’en har således været et ønske om at udforske de uudnyttede potentialer der kan findes i koblingerne mellem eksisterende formelle uddannelsestilbud og læringsbehov i University College Sjælland (UCSJ.dk) og uformelle uddannelsestilbud og læringsbehov tilknyttet professioner og arbejdsfelter som UCSJ’s uddannelser henvender sig til.

  Videnskabsteori MOOC’en skal betragtes som et uddannelseseksperiment, hvis primære mål er at bidrage til etablering af et grundlag for at generere konkret viden om og erfaringer med, hvordan det er muligt med MOOCs at udvide de læringsøkologiske rammer i Region Sjælland via etableringen af disse nye koblinger mellem professionsuddannelser og -arbejde.
  OriginalsprogDansk
  Antal sider29
  StatusUdgivet - feb. 2014

  Emneord

  • videnskabsteori

  Citationsformater