Veje til forbedret efter- og videreuddannelsespraksis

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftsartikelFormidling

6 Downloads (Pure)

Abstract

Denne artikel vil på baggrund af data fra et nyere kompetenceudviklingsforløb i efter- og videreuddannelsesregi beskrive, hvordan en efter- og videreuddannelsesdidaktik med fokus på refleksive processer kan forstærke koblingen mellem teori og praksis. Vi undersøger, hvordan vi som undervisere og konsulenter sammen med vores deltagere og deres organisationer kan lykkes med at kvalificere organisationens opgaveløsning og forbedre praksis og skabe værdi.

Artiklen baserer sig på undersøgelse af et konkret kompetenceudviklingsforløbs kontrakteringer, praksislærings-, stilladserings- og implementeringsprocesser, der gøres til genstand for analyse igennem UCN act2learns læringsteoretiske ståsted refleksiv praksislæring og de tre gennemgående begreber: oplevelse, tænkning og handling. Artiklen læner sig desuden op ad Viviane Robinsons teori om forbedringer i organisationer, idet der her indføres et skifte fra en forandringsdagsorden til en forbedringsdagsorden i efter- og videreuddannelsespraksis.

Artiklen er inddelt i fire dele med introduktion, metode, læringsrefleksioner og afslutning. I introduktionen præsenteres vores formål med artiklen, læringsteoretiske ståsted og viden om organisatorisk forbedringsarbejde. Under metodeafsnittet præsenteres artiklens datamæssige baggrund og undersøgelsesdesign. I afsnittet med læringsrefleksionerne skitseres fire udvalgte tematikker fra kompetenceudviklingsforløbet, der analyseres med udgangspunkt i data, teori og erfaringer. I afslutningen perspektiveres artiklens pointer og implikationer set i forhold til formålet om at fremme organisationers evne til at lykkes med kerneopgaven og de organisatoriske forbedringsdagsordner.
OriginalsprogDansk
TidsskriftUCN PERSPEKTIV
Udgave nummer7
Sider (fra-til)31-40
Antal sider10
ISSN2446-2977
DOI
StatusUdgivet - 2020

Emneord

  • efteruddannelse

Citationsformater