Vidensflow i VIA: nexus mellem forskning og uddannelse

Publikation: Konferencebidrag uden forlag/tidsskriftPaper/skriftligt oplægForskning

1 Downloads (Pure)

Abstract

Diskussionen om forholdet mellem forskning og uddannelse er ikke ny, men det er nyt, at spændingsfeltet også er aktuelt i forhold til professionshøjskolernes strategier og drift. Igennem en årrække har det i Danmark været et varemærke for universiteternes uddannelser, at de er forskningsbaseret. Det er imidlertid ingen selvfølge, idet ideen om at kombinere forskning og uddannelse på samme institution først opstod med det humbolske universitet i begyndelsen af 1800-tallet, ligesom forskning og uddannelse stadig er relativt adskilt i visse lande som fx i Frankrig, og siden begyndelsen af 1990’erne har der især i den angelsaksiske verden været tendens til igen at adskille forskning og uddannelse.
Da professionshøjskolerne blev oprettet i 2008 fremgik det af bekendtgørelsen, at uddannelsernes vidensgrundlag skulle være karakteriseret ved professions- og udviklingsbasering, bl.a. gennem samarbejde med relevante forskningsinstitutioner. I dag skal professionshøjskolernes uddannelser bygge på forsknings- og udviklingsviden inden for de relevante fagområder. Forventningen om en nær sammenhæng mellem forskning og professionsuddannelserne kan ligeledes identificeres i samarbejdsaftaler med ministeriet, ligesom det fremgår af de enkelte uddannelsesbekendtgørelser og lokale studieordninger for professionsbacheloruddannelserne, at de skal inddrage forskningslitteratur og forskningsresultater i uddannelserne.
På den baggrund er det interessant at undersøge, hvordan det står til med at skabe sammenhæng mellem forskning og uddannelse i VIA og evt. identificere særlige udfordringer eller særligt hensigtsmæssige modeller. Nærværende rapport er første del af et studie om, hvordan der i VIA skabes synergi mellem institutionens forskningsaktiviteter og de studerendes uddannelse.
Undersøgelsens design består af et litteraturstudie, kvalitative interviews og en survey-undersøgelse. Litteraturstudiet og interviewene har dannet grundlaget for udarbejdelsen af surveyen og vil desuden blive afrapporteret særskilt. Denne rapport redegør for de vigtigste fund i den interne survey om undervisere/forskeres og uddannelseslederes erfaringer med og oplevelser af sammenhængen mellem uddannelse og forskningsproduktionen i VIA University College.
OriginalsprogDansk
Publikationsdato14 dec. 2017
StatusUdgivet - 14 dec. 2017
BegivenhedVIA samfund og socialt arbejde videnscenterdag - VIA campus C Aarhus
Varighed: 14 dec. 201714 dec. 2017

Konference

KonferenceVIA samfund og socialt arbejde videnscenterdag
LokationVIA campus C Aarhus
Periode14/12/1714/12/17

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv

Citationsformater