Web-tv for kulturinstitutioner: om video som medie i mødet mellem museer og brugere

Peter Sørensen, Nikolaj Christensen, Mathilde Schytz Marvit, Magnus Kaslov

Publikation: Bog/antologi/rapport/kliniske retningslinjerRapportFormidling

7 Downloads (Pure)

Abstract

Denne publikation er resultatet af et samarbejde mellem Statens Museum for Kunst (SMK) og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole om at belyse og undersøge, hvordan web-tv kan bruges i museums- og kunstformidlingen. Samarbejdet indledtes tilbage i 2010 med etableringen af projektet ”Kvalificeret kulturformidling gennem web-tv”, som har fået støtte fra Kulturstyrelsen.
Formålet med projektet har været at belyse følgende spørgsmål:
—Hvordan bruges web-tv i museums- og kunstformidling?
—Hvordan kan det beskrives og kategoriseres?
—Hvilke faktorer er vigtige at forholde sig til, når web-tv er kommunikationsmidlet?
—Hvordan er brugernes oplevelse af web-tv?
Analysearbejdet og erkendelserne er ikke kun sket inden for projektets rammer, men har foregået løbende i perioden gennem SMK’s praksis på om- rådet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles undervisnings- og udviklingsaktiviteter.

Projektet har også været løftestang for en række konkrete afprøvninger af brugen af web-tv i regi af SMK og har kvalificeret undervisningen på Dan- marks Medie- og Journalisthøjskole. Der har været afholdt værdifulde møder og vidensudvekslinger med Tate Modern i London, og MoMA i New York. De to museer var vigtige inspirationskilder og sam-arbejdspartnere i forløbet. De indgik også som aktive deltagere i et større symposium, som blev afholdt midtvejs i projektet i foråret 2012 sammen med ca. 100 deltagere fra den danske museumsverden.


Der er sket meget i løbet af de fire år, vi har arbejdet med dette felt, og noget af den viden og nogle af de eksempler, der er nævnt og undersøgt, vil ikke længere have helt den samme aktualitetsværdi. Ikke desto mindre har det været projektets mål at tage fat I nogle grundlæggende antagelser og problemstillinger i forhold til formidling gennem web-tv og at udlede viden, som kan være relevant i et længere tidsperspektiv. Således har overvejelserne om, hvad brugerne søger, stadig gyldighed, forsøget på at genrebeskrive vil kunne ses som en grundsten, der kan bygges videre på, og indholdets sammenhæng med en omkransende kontekst er stadig relevant og væsentligt at forholde sig til.

Bidragene til publikationen kan læses hver for sig. De er blevet til i forskellige sammenhænge og er skrevet af forskellige forfattere, som man kan læse om til sidst i publikationen. Kapitlerne er inddelt således, at kapitel et og to gennemgår, hvad web-tv overordnet er, og hvilke forskellige indholds- kategorier der findes. Kapitel tre er en case om SMK’s web-tv-strategi. Kapitel fire beskæftiger sig med brugerne, og kapitel fem til syv handler om ind- hold, kontekst og distribution.

Bagerst i denne publikation er lavet en tjekliste, som kan benyttes, hvis man skal producere web-tv, både i den sammenhæng, projektet omtaler, men også i andre, hvor den audiovisuelle fortælling har en afgrænset målgruppe og er en del af et større kommunikationsmål. Tjeklisten tager fat i nogle grundlæggende spørgsmål, der kan tjene til at kvalificere arbejdet før, under og efter produktionsprocessen.
OriginalsprogDansk
ForlagStatens Museum for Kunst
Antal sider84
StatusUdgivet - 15 feb. 2015

Emneord

  • tv og radio
  • digitale medier
  • kommunikation

Citationsformater