10 ugers tværprofessionelt modul: Udsatte børn og Unge

  Activity: Other activity typesLesson plans

  Description

  Learning outcome: viden, færdigheder og kompetencer inden for tværprofessionelt samarbejde. Se generiske læringsmål for 10 ugers tværprofessionelt modul
  Teaching and working methods: Holdundervisning, Holdkonsultationer, gruppevejledning, projektarbejde
  Motivation for the choice of teaching and working methods: De valgte undervisningsformer skal fremme de studerendes evne til at arbejde tværprofessionelt. De får teoretisk viden om tværprofessionelt samarbejde samtidig med, at de indgår i et tværprofessionelt projektarbejde.
  Period2016 → …