Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning, stavning og skrivning: Grundmodul

  Activity: Other activity typesLesson plans

  Description

  Learning outcome: Den studerende
  • kan afdække, herunder analysere og vurdere, relevante skriftsproglige forudsætninger og færdigheder hos unge og voksne
  • kan vurdere materialer og vejledning til afdækning af skriftsprogsvanskeligheder i praksis på baggrund af forskellige formål og kvalitetskriterier
  • kan formidle afdækningsresultater og -konklusioner til unge og voksne samt til relevante sam¬arbejdspartnere eller nøglepersoner
  • har relevant viden om dansk tale- og skriftsprog, herunder områderne fonetik og fonologi, morfologi, ortografi, syntaks, semantik, pragmatik samt tekstopbygning og –sammenhæng
  • har opdateret forskningsbaseret viden om delfærdigheder i læsning, stavning og skrivning, samt om læse-, stave- og skriveudvikling
  • har opdateret forskningsbaseret viden om skriftsprogsvanskeligheder, herunder om årsager og forskellige fremtrædelsesformer
  • har viden om lovgrundlaget for eksisterende tilbud om afdækning, undervisning og vejled-ning af unge og voksne med utilstrækkelige færdigheder i læsning, stavning og skrivning.

  Teaching and working methods: Oplæg, fremlæggelser, aktiviteter, øvelser, dialog og diskussion.
  Motivation for the choice of teaching and working methods: Fremme grundigt indblik i dansk sprogs opbygning og kompetencer i at vurdere skriftsprogsvanskeligheder hos voksne. Øvelser og aktiviteter understøtter praktiske afprøvninger og forståelse af viden og teori om skriftsprog og vanskeligheder.
  Period2017 → …

  Keywords

  • learning, educational science and teaching