Afgangsprojekter læsevejledere

Ana Luisa Wang (Project manager), Lena Bülow-Olsen (Consultant), Havgaard, M. H. (Consultant), Nedja Kvisgaard (Participant)

Activity: Consultancy typesProject completion

Description

Objectives for customers' outcome: Med udgangspunkt i det godkendte emne inden for uddannelsens mål for læringsudbytte skal den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnå viden, færdigheder og kompetencer således:

Viden
•Har indsigt i og forståelse af professionsrelevant teori, metode og forskning
•Har indsigt i og forståelse for sammenhænge og dilemmaer mellem det individuelle, det kontekstuelle og det samfundsmæssige perspektiv på det pædagogiske arbejde
•Kan reflektere over og vurdere professionsrelevante udviklingsmuligheder gennem inddragelse af forskellige vidensperspektiver

Færdigheder
•Kan identificere relevante praksisnære problemstillinger
•Kan analysere og vurdere relevansen af opgavens forskellige metodiske og indholdsmæssige aspekter i relation til emnet og de valgte problemstillinger
•Kan formidle praksisnære faglige problemstillinger og forslag til indsatser

Kompetencer
•Kan håndtere teorier og metoder med henblik på videnbaseret udvikling af pædagogisk praksis
•Kan indgå i professionel og tværprofessionel dialog om pædagogiske mål og metoder

Methodology and working methods: Vejledning og selvstændige studier
Motivation for the choice of methodology and working methods: Afgangsprojekter er selvstændige studier med vejledning
Period2 Feb 201512 Jun 2015
Work forUkendt ekstern organisation, Denmark
Degree of RecognitionNational