Akupunktur og Sygepleje: Valgfag Modul 13

  • Anne Bolt Larsen (Teacher)

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: •At kritisk vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om akupunktur med relevans for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed
•At udvælge, beskrive og foretage litteraturundersøgelse af en selvvalgt klinisk sundhedsfaglig problemstilling i forhold til akupunktur i sundhedsvæsenet
•At diskutere udviklings- og forskningsarbejde om akupunktur med relevans for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed
•At reflektere over muligheder og barrierer for implementering af udviklings- og forskningsresultater om akupunktur inden for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed

Teaching and working methods: • Holdundervisning – oplæg og dialog
• Hands-on (øve lokalisation og nåling af akupunkturpunkter i værkstedet)
• Selvtilrettelagt studiebesøg i klinikken

Motivation for the choice of teaching and working methods: For at kunne leve op til læringsmålene, er det nødvendigt med en grundig introduktion til akupunktur, herunder akupunkturens historie og den vestlige akupunkturs oprindelse, hvilket sker via holdundervisning med oplæg og dialog. I forbindelse hermed undervises også i teori om akupunkturens virknings-mekanisme, herunder smertefysiologi samt forskning i akupunkturens virkning, forskningsmetodiske problemstillinger, evidens og placebobegrebet.
For at styrke de studerendes evne til at diskutere udviklings- og forskningsarbejde samt reflektere over muligheder og barrierer for implementering af udviklings- og forskningsresultater inden for sygeplejeprofessionen, er det væsentligt at kende til sikkerhed samt juridiske og etiske aspekter ved anvendelse af akupunktur i sundhedsvæsenet og selv på egen krop erfare virkningen af akupunktur via teoretisk og praktisk øvelse i lokalisation og nåling af udvalgte akupunkturpunkter med fokus på behandling af kvalme, smerter og angst/uro.

Period2016 → …