Anders Hassing: Historiefagets metoder - Aalborg Katedralskole

Nikolaj Petersen (Project manager), Anders Hassing (Consultant)

  Activity: Consultancy typesCourse activities

  Description

  Objectives for customers' outcome: Historiefagets metode beskrives ofte kort og godt som ”kildekritik”. I ungdomsuddannelsernes læreplaner optræder imidlertid metoder i flertal, og mange historielærere vil fra deres universitetsstudium have stiftet bekendtskab med forskellige tilgange til faget, som også tilbyder en række forskellige metodiske redskaber.

  Denne workshop sætter fokus på historiefagets metodiske ”center og periferi”: Dels den kerne af metodiske kompetencer, som eleverne bør lære at beherske i historiefaget, og dels en bredere palet af tilgange til faget, som med fordel kan inddrages i specifikke undervisningsforløb, i Almen Studieforberedelse og i Studieretningsprojektet. Eksempler på andre tilgange kan være erindringshistorie, begrebshistorie, diskursanalyse, økohistorie, kønshistorie m.fl.

  Det er en bærende ide i workshoppen, at historiefaget kan andet og mere, end det ofte får mulighed for, idet andre tilgange til faget både giver mulighed for at relatere fortidige problemstillinger til nutiden og elevernes livsverden og at løfte det analytiske niveau.
  Methodology and working methods: Arbejdsformen i workshoppen vil veksle mellem oplæg og konkrete øvelser med elevegnede problemstillinger og materialer, som deltagerne selv vil kunne tage med ”hjem” i egen undervisning og anvende i konkrete undervisningsforløb.

  Faggruppen aftaler, hvilke indsatser deltagerne vil sætte i søen i forlængelse af workshoppen, og forpligter sig til at vidensdele de indhøstede erfaringer. Formidlingsformen i denne vidensdeling er valgfri.
  Motivation for the choice of methodology and working methods: I workshoppen er der fokus på, at deltagerne får forståelse fra den konkrete historiedidaktiske område. For at skabe medejerskab og kreativ energi gives deltagerne stor valgfrihed med hensyn til, hvordan de vil implementere de nye indsigter i deres egen praksis og videreformidle erfaringer.
  Period25 Jan 2016 → …
  Work forUkendt ekstern organisation
  Degree of RecognitionNational