Anerkendende og succesfuld tilgang i forhold til at skabe ligeværdige og målrettede dialoger med borgerne - et coachings- og kompetenceudviklingsforløb

Activity: Consultancy typesProject completion

Description

Objectives for customers' outcome: Det primære fokus for kompetence udviklingsforløbet er visitatorer og sagsbehandlere lykkes mere succesfuldt med anerkendende kommunikation i relation til samtaler med borgerne.
Formålet er, at understøtte visitatorer og sagsbehandlere i at opnå større indsigt og selvbevidsthed omkring deres kommunikation og samarbejde med borgeren, for derved at kunne skabe momentum i deres udvikling i anvendelsen af den ligeværdige og målrettede dialog med borgerne.
Methodology and working methods: Målgruppe: 35 visitatorer og sagsbehandlere ansat i Aabenraa Kommune.
Det overordnet procesflow for forløbet følger denne struktur:
• Alle myndighedspersoner observeres af eksterne konsulenter (undertegnede) i forbindelse med 3 borger samtaler med afsæt i observationsskemaer. De observerede samtaler fokuserer på myndighedspersonernes daglige praksis, hvorfor der kan være stor variation ift. type af samtaler (eks. planlagte besøg, mere adhoc prægede og telefoniske, samtaler osv.) samtalelængde og deltagere i samtalerne. Det kan f.eks. også være samtaler, der gennemføres med pårørende og/eller kontaktpersonen uden borgeren deltager.

• Forud for 1. Borgersamtale foretages en anerkendende udforskning samtale som har til formål at identificere medarbejderens succesmønster for de "bedste" samtaler jvf. de opsatte mål. I denne forbindelse drøftes og identificeres også de subjektive mest relevante parametre, som den enkelte ønsker observeret og modtage feedback i forhold til
• 1. Borgersamtale gennemføres, hvor der dels foretages observationer jvf. de fastsatte parametre og umiddelbart efter gennemføres en kort refleksions og feedback baseret coach samtale
• 2. samtale gennemføres, hvor der igen foretages observationer jvf. de fastsatte parametre og umiddelbart efter en længere refleksions og feedback baseret coachsamtale, som har til formål, dels at synliggøre udnyttelsen af deres succesmønster, identificere udfordringer, barrierer og udviklingspotentialer. Afslutningsvis fastsættes i samarbejde med medarbejderen en mål - og udviklingsplan for de næste 8 uger inden
den 3. samtale
• 8 ugers actionlearning baseret træningsperiode, hvor medarbejderne øver og træner, skaber rum for selv iagttagelser og egen refleksion i forhold til deres mål- og udviklingsplan
• 3. samtale gennemføres, hvor der igen foretages observationer, her i forhold til de sædvanlige parametre men nu også i forhold til hvorledes det er lykkes at
implementerer sine udviklings potentialer. Umiddelbart efter observationen afholdes en længere refleksions og feedback baseret coach samtale i forhold til observationerne og hvordan medarbejderen kan fastholde progression og momentum i sin udvikling.
Motivation for the choice of methodology and working methods: Væsentligt, at metoden kan anvendes i deres arbejdsliv og målrettes den enkelte medarbejder
Period1 Jun 201630 Jun 2017
Work forAabenraa Kommune, Denmark
Degree of RecognitionNational

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • coaching