AOFA - Økonomi og styring

  Activity: Other activity typesLesson plans

  Description

  Learning outcome: Viden og forståelse
  - Har viden om den samlede offentlige sektors økonomi og rolle, samt finansieringen af den
  offentlige sektor
  - Forstår baggrunden og principperne for de økonomiske aftaler mellem staten og kommunerne
  - Kender finanslovens/budgettets rolle for den offentlige sektors indtægter og udgifter
  - Kender de vigtigste principper og styringsmetoder i forbindelse med økonomi- og ressourcestyring i den offentlige sektor
  - Kender nøgletal og principperne for deres brug ved sammenligninger og benchmarking
  Færdigheder
  - Kan beskrive og analysere finansieringen af den offentlige sektor
  - Kan anvende økonomisk statistik og økonomiske nøgletal på en metodisk korrekt måde
  - Kan anvende professionsrelevante værktøjer til økonomistyring og økonomisk analyse
  Kompetencer
  - Kan bidrage målrettet til rapportering og budgetopfølgning i forbindelse med den praksisnære
  økonomistyring
  - Kan foretage praksisrelevante økonomiske analyser og sammenligninger
  - Kan vurdere og formidle økonomiske problemstillinger og talmateriale
  Teaching and working methods: Teoretisk gennemgang af fagets indhold
  Selvstændigt arbejde med opgaver inden for budgetlægning, budgetopfølgning og regnskab
  Selvstændigt arbejde med problemstilling fra egen organisation
  Motivation for the choice of teaching and working methods: Begrundet ud fra modulets indholdsbeskrivelse og studieaktivitetsmodellen
  Period2017 → …