Arbejdsgruppe vedr. bredere videngrundlag, Danske Professionshøjskoler (Event)

Poul Skov Dahl (Chairman), Vibeke Røn Noer (Member), Vetner, L. N. (Member), Finn Riiskjær Mogensen (Member), Hanne Kaae Kristensen (Member), Ejvind Hansen (Member)

Activity: Membership typesMember of committee/council

Period29 May 20189 Nov 2018
Event titleArbejdsgruppe vedr. bredere videngrundlag, Danske Professionshøjskoler: null
Event typeOther
Degree of RecognitionNational