Børn, unge og familier i udsatte positioner

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Den studerende:
1. kan formulere, diskutere og formidle centrale overvejelser i relation til valg af forskellige socialpædagogiske indsatsformer
2. kan indgå i tværfagligt samarbejde om udvikling af nye socialpædagogiske indsatser for børn, unge og familier i udsatte positioner
3. kan påtage sig ansvar for kommunikation og samarbejde med børn, unge og familier har viden om centrale teorier og begreber i forhold til levevilkår, mulig-heder og udvikling for børn, unge og familier i udsatte positioner
4. kender konventioner og lovgivning og har indsigt i socialpædagogiske indsatser i forhold til udsatte grupper
5. har viden om etiske perspektiver og magtrelationer i den professionelle indsats
6. kan indhente viden om og analysere udsatte børns-, unges – og familiers egen oplevelse af deres situation
7. kan anvende og begrunde metodevalg i socialpædagogisk arbejde med børn og unge i udsatte positioner
8. kan inddrage viden om magt og etik i planlægning og gennemførelse af professionelle indsatser.

Teaching and working methods: Oplæg, praksisopgaver, studiegruppeopgaver, fremlæggelser arbejde med cases og videoer, gruppearbejde, dialog, uddannelsesaftale mellem den studerende og den studerendes leder
Motivation for the choice of teaching and working methods: Aktiv inddragelse af de studerende. Tæt kobling af praksis med teorien, øvelse i formidling af teoretisk stof, støtte forankringen af praksis
Period2017 → …

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • children and youth
  • education, professions and jobs