Bachelorklynger

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Den studerende arbejder som mål med at begrunde BA projektets valg af emne og problemstillingens professionsfaglige relevans samt at kunne redegøre teoretisk, metodisk og etisk for en empirisk baseret analyse af den valgte problemstilling, og hvad det vil sige at undersøge/udvikle en praksis de selv er en del af
Teaching and working methods: Bachelorklyngerne består af lektorer, adjunkter og bachelorstuderende i Center for Pædagogik, der har forsknings-, professions- og praksisområder som fælles vidensfelt. Bahelorklyngerne har været tematisk opdelt i følgende klynger, og studerende fra pædagoguddannelsens forskellige specialiseringer har deltaget:
* Pædagogen i skolen
* Forældresamarbejde i dagtilbud
* Børn, der flygter alene
* Seksuelle overgreb mod anbragte børn
Der arbejdes i klyngerne med en fælles videnskabelse og udveksling mellem henholdsvis lektorer, adjunkter og studerende i plenum. Klyngerne har værkstedsform og tager afsæt i de studerende BA projekter. og de processer, der er omkring det at lave et BA projekt. BA klyngerne mødes 2 gange i starten af BA forløbet og midtvejs.
Motivation for the choice of teaching and working methods: Via klyngerne bliver BA projekterne en del af en fælles videnskabelse i Center for Pædagogik. Forskere fra centeret indgår i klyngerne med aktuel forskning, der er relateret til tematikker i de studerendes projekter, og der er fokus på videndeling. Dette styrker indsigt i forskning på feltet og forskningsmetoder og praksis, samtidig med, at der tilføres nye nuancer til den aktuelle forskning ved drøftelser og udvekslinger i klyngerne. Klyngerne giver de studerende mulighed for, ud over den ordinære vejledning, at modtage feedback i plenum på deres BA projekt og proces undervejs. De studerendes BA projekter bliver således gennem klyngerne løbende kvalificeret via drøftelser og feddback fra lektorer, adjunkter og medstuderende. I klyngerne drøftes det også løbende, hvad de studerendes BA projekter kan bidrage med i forhold til udvikling af den pædagogiske praksis de har undersøgt, og hvilken form for tilbagemelding de deltagende institutioner og aktører skal have.
Period2017 → …

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • education, professions and jobs