Biliteracy i børnehaven – tosprogede småbørns skriftsprogserfaringer med flere sprog

Activity: Participating in or organising an event typesWorkshop

Description

Workshop i forbindelse med Ministeriet for Børn og Undervisnings konference om småbørns sprog.

Udviklingsprojektet ”Biliteracy i børnehaven” udspringer af de erfaringer, der er indhøstet i et andet biliteracy projekt, nemlig ”Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive”, hvor man følger tosprogede børns møde med og udvikling af skriftsproget fra 0.–5. klasse i fem klasser fordelt over landet. Erfaringerne herfra viser, at børnene kommer til skolen med en viden om skrift på flere sprog, som ikke altid opfanges af skolen. Det får konsekvenser for arbejdet med tidlig skriftsprogstilegnelse i børnehaven, hvor der ikke er tradition for at arbejde med andre sprog end dansk.
Projektet ”Biliteracy i børnehaven” er et samarbejdsprojekt mellem Videncenter for Sprog, Læsning og Læring, VIA University College og Børn og Unge, Aarhus kommune. Projektet sigter mod at tilvejebringe relevant ny viden gennem arbejdet med en gruppe tosprogede børn i Børnehaven Bispehavevej 3. I workshoppen vil projektets deltagere videregive de foreløbige erfaringer med afdækning af børnenes skriftsproglige erfaringer på tværs af sprog og lægge op til en diskussion om, hvordan denne viden kan omsættes til pædagogisk praksis i daginstitutioner.

Bag workshoppen står Line Møller Daugaard, leder af Videncenter for sprog, læsning og Læring, VIA University College, Christa Molberg, pædagog i den integrerede institution Bispehavevej 3, Maria Haaning, sprogvejleder i Dagtilbuddet Ellekær og Kitte Søndergård Kristensen, pædagogisk konsulent, Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA University College.
Period10 Nov 2011
Event typeConference
OrganiserMinisteriet for Børn og Undervisning
LocationKolding, Denmark