Danske Professionshøjskoler (External organisation)

Activity: Membership typesMember of national network

Description

Netværk der har til formål at mødes omkring fælles interessefelter etableres et grundlag, hvorved det muliggøres at udveksle viden samt give sparring i forhold til curriculumudvikling, så som:
1. hvordan får vi nyeste viden integreret i uddannelserne,
2. hvordan skaber vi undervisning, hvor de studerende får såvel teoretisk viden som praktiske færdigheder ift. aftageres behov (kommuner, sygehuse mm),
• udnytte hinandens kapaciteter ift. undervisningsopgaver
• udveksle viden samt give sparring i forhold til forskning og udvikling, så som:
1. drøftelser af påtænkte, igangværende og gennemførte forsknings- og udviklingsprojekter
2. hvilke forskning og udviklingsområder bør prioriteres
3. drøftelser af forskningsmetodologiske og –metodiske problemstillinger
• skabe fælles forsknings- og innovationsprojekter
• blive et netværk, som spørges til råds af beslutningstagere
• skabe synlighed af opnåede resultater indenfor og udenfor UC regi

Affiliation of network: UCL, UCN, VIA UC, UCSyd
Period20142016
Held atDanske Professionshøjskoler, Denmark