Den anden nordiske fagdidaktikkonference

Graf, S. T. (Arranger)

  Activity: Participating in or organising an event typesConference

  Description

  Fagdidaktik er et kundskabsområde i bevægelse. Konferencens hovedtema er på den ene side fagdidaktik som et mere eller mindre etableret kundskabsområde der udfoldes i forskning, i praksis og i politik, og på den anden side de omskiftelige indbyrdes relationer mellem netop forskning, praksis og politik der i disse år udfordrer og skubber til fagdidaktisk forskning og uddannelse.
  Konferencen stiller spørgsmål om nordisk fagdidaktik ud fra dette overordnede perspektiv. Kan der identificeres tematiseringer og positioner der er karakteristiske for de enkelte lande og for nordisk fagdidaktik set i forhold til bredere internationale tendenser? Hvilke frugtbare og/eller problematiske relationer mellem fagdidaktisk forskning, praksis og politik kan identificeres? Hvilken karakter har den fagdidaktiske forskning i de nordiske lande? Rejses der grundforskningsspørgsmål og i så fald hvilke? Hvilke udfordringer stiller forskellige læreruddannelsesmodeller til fagdidaktik i teori og praksis?

  Medlem af planlægningsgruppen
  Period20082009
  Event typeConference
  Conference number2
  LocationMiddelfart, Denmark