Design af læring i skole og fritid: Vejledning i skole- og fritidspædagogik

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Den studerende har indsigt i og viden om børns og unges udvikling og læring i forhold til målgruppen, herunder gældende bestemmelser for skole- og fritidsområdet
Den studerende har indsigt i og viden om didaktiske teorier og kan anvende disse i en pædagogisk kontekst, hvor den studerende tilrettelægger, gennemfører og evaluerer naturfaglige, æstetiske og kropslige aktiviteter.

Teaching and working methods: Tværinstitutionel planlægning af SKF-specialiseringen (CME, SV, LP)
Vejledning.
Holddiskussioner.
Blended learning / E-læring.
Studenterfremlæggelser.

Motivation for the choice of teaching and working methods: Da modulet indebærer deltagelse af studerende fra hele UCN (CME, SV, LP), og udgør det første modul i specialiseringen, ligger fokus på vejledning og informationsudveksling (herunder blended learning).
Period20172022

Keywords

  • children and youth