Det personlige lederskab for ledertalenter i Haderslev kommune: før Leder

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: 1. At kunne forstå professionel lederskabs forskellige betydninger og få indsigt i egen ledelsespraksis i historisk og videnskabsteoretisk perspektiv
2. At kunne analysere og reflektere over egen ledelsesmæssige praksis i organisatorisk kontekst og begrunde konsekvenserne heraf.
3. At kunne reflektere over egen ledelsesidentitet og udvikling af ansvar i egen ledelsespraksis.
4. At kunne forstå det professionelle lederskabs betydning for iagttagelse og konstituering af forskellige ledelsesidentiteter i relation til den konkrete helhed, som lederen er en del af.
5. At kunne forstå det professionelle lederskabs betydning i relation til den konkrete helhed, som lederen er en del af.
6. At kunne skabe og formidle en forståelse for sammenhænge mellem eget professionelt lederskab og organisationens overordnede værdier og mål.
7. At kunne identificere områder for kompetenceudvikling af eget professionelt lederskab
8. At kunne reflektere, analysere og arbejde med strategier og teorier om kvalifikations- og kompetenceudvikling i forhold til egen praksis og egen læring.
Teaching and working methods: Se undervisningsplan
Motivation for the choice of teaching and working methods: Se undervisningsplan
Period2015 → …
Held atHaderslev Kommune, Denmark