Digitalkultur i Fredensborg Kommune

  Activity: Consultancy typesProject completion

  Description

  Objectives for customers' outcome: Formålet med projektet er:
  - at tilvejebringe gunstige muligheder for at brug af digitale medier som pædagogisk værktøj indkorporeres i det daglige pædagogiske arbejde i kommunen institutioner. Herunder blandt andet at søge et samarbejde med evt. undervisningsinstitutioner/forlag om tilrettelæggelse af læringsforløb omkring digitale medier i 0-6- års området.
  - at afdække muligheder for hvordan digitale medier kan indgå som værktøj til F.eks. at styrke sprogstimulering af førskolebørn. Herunder børn fra mindre ressourcestærke hjem samt blandt tosprogede børn eller som supplement i det inkluderende arbejdet, der foregår i forbindelse med Fri for Mobberi.
  - at skabe grobund for at forbedre skolernes muligheder for at udnytte børnenes digitale potentiale ved at styrke børnenes digitale udgangspunkt ved skolestart.

  Methodology and working methods: Et praksisnært forløb der gennemføres som et aktionslæringsforløb i hvert af Fredensborg Kommunes 6 områdeinstitutioner samt i de private institutioner, hvor der tages udgangspunkt i de eksisterende læreplanstemaer og de på forhånd formulerede mål i de enkelte institutioner for en digitaliseringsindsats.

  12 studerende fra UCC's forsøgslinjefag Medier, kreativitet og Digital kultur indgik i projektet i deres praktikperiode i foråret 2013.

  Der udbydes 3 diplommoduler fra den pædagogiske diplomuddannelse Kommunikation og medier til kommunens pædagoger.

  Der udarbejdes en afsluttende rapport som rummer den viden der gennem forløbet er genereret via, de erklærede mål for indsatsen, det dokumenterede forløb og anden relevant dataindsamling. Rapporten diskuteres på et tolkningsseminar med deltagelse af nøglepersoner, pædagogiske ledere, områdeledere og konsulenter fra UCC.
  Motivation for the choice of methodology and working methods: ?
  Period1 Aug 201230 Sept 2014
  Work forFredensborg Kommune, Denmark
  Degree of RecognitionNational