Diskussion: Af resultater og metode i bachelorprojekter

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: De studerende skal kunne forholde sig kritisk til egen undersøgelse
Teaching and working methods: Forelæsning
Motivation for the choice of teaching and working methods: De studerende er i gang med deres undersøgelse på modul 14 og kan derfor relatere undervisningen direkte til eget forløb
Period2014 → …