Eksistentielle patientindsatser i forbindelse med fødsel og død

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: At give de studerende empirisk funderet og praksisrelevant indsigt i, hvordan eksistentielle overvejelser kan aktualiseres hos danskere i mødet med fødsel og død.


Teaching and working methods: Forelæsning, øvelser, gruppearbejde, holdanalytisk samarbejde.
Motivation for the choice of teaching and working methods: Didaktiske overvejelser i relation til temaet.
Period2015 → …