Ekskursion til Præstø Fed

    Activity: Talk or presentation typesLecture or presentation

    Description

    Dansk Forening for Jordbundsvidenskab arrangerer halvdagsekskursion til Feddet ved Præstø Fjord fredag 9. september med start fra KVL (Thorvaldsensvej 40) kl. 12,00.
    Feddet er en delvist fredet halvø (odde), der afskærer Præstø Fjord fra Fakse Bugt. Det er dannet ved tilførsel af primært sand og grus (samt flintesten) fra Stevns kombineret med landhævning (ca. 1,5 m). Vi vil se på jordbundsudviklingen på det sandede/grusede udgangsmateriale på tre lokaliteter under forskellige vegetationstyper – et par jordbundsprofiler er vedhæftet. Ekskursionen ledes af docent Lars Holm Rasmussen, Professionshøjskolen Metropol, som har lavet omfattende studier af jordbunden og ørnebregnebevoksningerne på Feddet.
    Period9 Sep 2016
    Event titleEkskursion til Præstø Fed: Dansk Forening for Jordbundsvidenskab
    Event typeWorkshop