Evaluering af nyt optagelsessystem til læreruddannelsen 2013

Activity: Consultancy typesEvaluation

Description

Objectives for customers' outcome: Resultaterne fra evalueringen udmøntes i en række anbefalinger til justering og optimering af optagelsessystemet med særligt fokus på forbedring af interviewkonceptet, så det matcher de uddannelsespolitiske mål om lavere frafald og højere faglighed, styrkelse af interviewkonceptets validitet og reliabilitet samt forbedring af arbejdsgangene i optagelsesprocessens hovedfaser: tilmelding, interview og efterbehandling.
Methodology and working methods: Statistiske data fra KOT og LUBOSS (Læreruddannelsens booking- og scoresystem)Spørgeskemaundersøgelser blandt interviewere og undervisere for de studerende årgang 2013
Semistrukturerede telefoninterviews blandt repræsentanter for UC'erne
Motivation for the choice of methodology and working methods: For at sikre et stærkt datagrundlag at udarbejde analyser og anbefalinger ud fra, er der er valgt et mixed methods-design. Spørgeskemaerne sikrer data bredt fra de involverede medarbejdere; de semistrukturerede interviews med repræsentanter fra læreruddannelserne med et indgående kendskab til udvikling og implementering af systemet for sikrer nuancerede og righoldig svar og de statistiske data giver os et overblik over forholdene i en input-output analyse.
Period1 Nov 20131 Feb 2014
Work forMinisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Denmark
Degree of RecognitionNational

Keywords

  • teacher education
  • evaluation