Evaluering af projekt ´Måltidets Kraft´

Activity: Consultancy typesEvaluation

Description

Objectives for customers' outcome: Opnå erfaringer gennem projektet med henblik på at udvikle en ny fagretning på grundforløbet i forbindelse med EUD reform 2015. Styrke fællesskabet mellem skole og lokalsamfund.
Methodology and working methods: Rammen for indsamling af data er indsatsteorien(problemanalyse, mål, indsats, indikatorer). Datagrundlag er indhentet gennem kombination af kvalitative og kvantitative metoder. Der er foretaget gruppeinterview af elever før og efter projektet, interview af undervisere og eventgæster. Der er observeret gennem deltagelse i event, samt indhentet data gennem spørgeskemaer. Fraværsprotokol indgår som del af de kvantitative materiale.
Motivation for the choice of methodology and working methods: Målet med projektet har været rettet både mod elevernes personlige, sociale og faglige læring, samt gæsternes oplevelse gennem deltagelse i events, hvor eleverne og skolen var værter. Derfor var det væsentligt gennem kvalitative metoder af undersøge dette. De kvantitative metoder har dels været for at kunne styrke datagrundlaget yderligere, samt at lave før og efter målinger.
Period3 Nov 201431 Jan 2015
Work forUkendt ekstern organisation, Denmark
Degree of RecognitionNational