Evaluering af udskolingslinjerne på Eggeslevmagle Skole

Activity: Consultancy typesEvaluation

Description

Objectives for customers' outcome: formål med evaluering af udskolingslinjerne på Eggeslevmagle Skole er at imødekomme det ministerielle krav om ekstern evaluering.

- Udskolingens organisering i linjer og dennes betydning for elevernes læring og trivsel
- Skolens syn på læring og skolekultur og dennes samspil med tre linjer

Methodology and working methods: Evalueringen er gennemført via en række kvalitative fokusgruppeinterviews med elever og lærere og et enkeltinterview med skolens leder, observation af undervisningen på de tre klassetrin 7. – 8. – 9. klasse samt et kvantitativt spørgeskema, som er sendt ud til alle elever og forældre.
Kvalitative interviews samt databehandling og sammenskrivning er foretaget i samarbejde mellem Bo Ditlev Pedersen og Pernille Lomholt
Motivation for the choice of methodology and working methods: De mange undersøgelsesmetoder er valgt for at give et så retvisende billede som muligt
Period15 May 201430 Sep 2014
Work forEggeslevmagle skole
Degree of RecognitionNational

Keywords

  • evaluation