Fagspecialisering

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Øget viden inden for adgangsgivende fagområde
Teaching and working methods: Klasse- og caseundervisning
Motivation for the choice of teaching and working methods: Undervisningsformerne er valgt for at lade de studerende få en opdateret viden inden for deres adgangsgivende fagområde
Period2017 → …