Flet med genbrug

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Workshop i forbindelse med fagligt supermarked på CFU i Slagelse.
Teaching and working methods: Praktisk-æstetisk virksomhed
Motivation for the choice of teaching and working methods: -
Period2011