Flipped Learning

Activity: Consultancy typesProject sparring

Description

Objectives for customers' outcome: Målet er som udgangspunkt at give indblik og forståelse for Flipped Learning, men aktionslæringsforløbet skal også ses som en anledning til at øge samarbejdet og videndelingen på tværs blandt de gymnasiale undervisere og på tværs blandt de deltagende institutioner.
Slutmålet er derfor også at aktionslæringsforløbet skal være et fælles kompetenceudviklingsforløb, hvor personalet lærer af hinanden gennem erfaringsudveksling.
Methodology and working methods: Aktionslæring og erfaringsudveksling.
Motivation for the choice of methodology and working methods: Udviklings- og evalueringsmetoden er valgt idet den har både en formativ og en summativ del. Det er blevet skønnet vigtigt at forløbet skal rumme henholdsvist et lærings- og udviklingsaspekt, og samtidig tilgodese at eksperimenterne løbende bliver justeret og udviklet.
Period21 Aug 2014 → …
Work forIt-Center Fyn, Denmark
Degree of RecognitionNational

Keywords

  • educational science
  • skill development
  • digitalization
  • blended learning
  • didactics
  • action learning