Forskningsetik: På modul 9 på sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Beskrive, analysere, fortolke og kritisk reflektere over historiske og nutidige dilemmaer i forskningsetikken. Skabe overblik over væsentlige teorier, principper, værdier og mål i forskningsetikken.
Teaching and working methods: Forelæsning og diskussion, små gruppearbejder
Motivation for the choice of teaching and working methods: Forståelsen for de udvalgte teorier, principper og værdier - og mulige spændinger mellem dem - fordrer refleksion på højt niveau. Refleksionen finder bedst sted i dialogen mellem medstuderende - guidet af underviser.
Period2016 → …