Inspirationsmateriale til undervisning: Arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser for SFO

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: På baggrund af mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO'en kan deltageren bidrage til at planlægge indsatsområder og omsætte opstillede mål til konkret pædagogisk praksis for og med børn.
Deltageren kan bidrage til fagligt at begrunde den valgte pædagogiske praksis og har kendskab til overordnede principper for målopfølgning

Som afsæt for arbejdet har deltageren viden om hensigten med lovgivningen, der vedrører mål- og indholdsbeskrivelser for SFO'en, og ved, hvad mål- og indholdsbeskrivelsen indeholder.


Teaching and working methods: Uddannelsen varer 2 dage. Det er muligt at lave split i fx 4 halve dage (moduler), hvor temaerne dækkes med hovedvægt på tema 3.
Det anbefales at tage afsæt i deltagernes egne praksiserfaringer, og at deltagerne arbejder med egne eksempler og inddrager de modeller og metoder, der i forvejen benyttes hvor de kommer fra. Underviseren bør inden kursusstart undersøge, hvorfra deltagerne kommer og skaffe sig viden om hvilke overordnede principper for målopfølgning, der benyttes i disse områder.
Vi har tilrettelagt materialet, så det lægger op til en vekselvirkning mellem oplæg, diskussion og refleksion, tilrettelagt
Motivation for the choice of teaching and working methods: -
Period2012 → …

Keywords

  • professional didactics
  • social work