Institution-Individ-Samfund (IIS): Introforløb

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Indholdet i faget bidrager til uddannelsens mål ved at kvalificere til og analysere samspillet mellem individuelle, institutionelle og samfundsmæssige forhold. Fagets centrale teorier, begreber og metoder knytter sig til følgende centrale kundskaber og færdigheder (CKF):
a) Samspil mellem individ, gruppe og samfund og dets betydning for opvækst- og livsvilkår.
b) Institutioners organisation, kultur, fysiske rammer og samfundsmæssige funktion samt interne og eksterne relationer.
c) Samarbejdsrelationer, interaktioner, konflikter og vold, sociale strukturer, mønstre samt udviklingsmuligheder set ud fra individuelle, institutionelle og sam-fundsmæssige perspektiver.
d) Den samfundsmæssige og socialpolitiske udvikling og betydning for pædagogens ansvarsområder i velfærdsstaten.
e) Internationale konventioner og lovgivning, herunder regler om tavshedspligt, underretningspligt og videregivelse af oplysninger
Teaching and working methods: Arbejdsformerne vil være underviseroplæg, varierede former for gruppearbejde, refleksionsopgaver, begrebslogbog, studenteroplæg, egne studier, projektarbejde, netbaseret undervisning, der vil desuden fokuseres på de studerendes personlige læsning og studiearbejde. Der henvises til studieaktivitetsmodellen.
Motivation for the choice of teaching and working methods: Der henvises til fagets kompetencemål
Period2014 → …