Interkulturelle perspektiver i beskæftigelsesindsatsen

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Særligt tilrettelagt diplomforløb for ledige medlemmer af HK Østjylland. Formålet med forløbet var blandt andet at gøre deltagerne i stand til at varetage opgaver inden for den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.
Teaching and working methods: Forelæsning, gruppearbejde og hjemmearbejde
Motivation for the choice of teaching and working methods: Emnet var nyt for flere at deltagerne, hvorfor forelæsninger omkring centrale begreber var nødvendig. Derfra kunne deltagerne selvstændigt arbejde med udvalgte emner og problemstillinger, såvel i de grupper vi havde sammensat med afsæt i deres bopæl/hjemmekommune, som på egen hånd.
Period2017
Held atHK Danmark, Denmark