Introduktion til Naturfagsdidaktik - webantologi (Publisher)

Activity: Other activity typesOther

Description

Webantologien – nyt fagdidaktisk værktøj i naturfag

Webantologien er et unikt samarbejde, hvor naturfagsundervisere fra alle UC’ernes lærerudannelser er gået sammen med NTS-centeret om at udvikle et fælles digitalt materiale med den grundlæggende naturfagsdidaktik. Webantologien ligger på http://ntsnet.dk/naturfagsdidaktik og vil fremadrettet kunne danne et nationalt fundament for naturfagsdidaktikken på alle landets læreruddannelser.

Professionshøjskolernes Naturfagsnetværk UC NatNet har i samarbejde med Læreruddannelserne ved professionshøjskolerne og NTS-centeret udviklet en open access portal med naturfagsdidaktiske artikler som kan bruges af lærerstuderende, lærere og andre interesserede i naturfagsdidaktik.

Ambitionen er at skabe en vidensplatform med nyeste viden om naturfagsdidaktik som lærerstuderende kan bruge i deres uddannelse – og hvor lærere kan finde viden om natufagsdidaktik.

Portalen er en webantologi med artikler der introducerer til det naturfagsdidaktiske felt. I webantologien findes korte artikler om naturfagsdidaktiske temaer suppleret med links, inspirationsmateriale eller videoklip. Artiklerne er oversigtsartikler om forskellige naturfagsdidaktiske temaer, der åbner feltet. De refererer til både nyeste forsknings- og udviklingsbaserede viden samt praksissituationer. Artiklerne er letlæselige og længden er afpasset, så man kan læse dem på ½ time.

Artiklerne er skrevet af nogle af Danmarks førende eksperter indenfor det naturfagsdidaktiske felt. Konkret har 23 forfattere fra det naturfagsdidaktiske miljø i Danmark siden juni 2013 arbejdet på at skrive artiklerne.

14 artikler er færdige. De kan hentes på portalen http://ntsnet.dk/naturfagsdidaktik . I løbet af efteråret 2014 kommer flere artikler til.
PeriodJun 2013Jan 2015

Keywords

  • professional didactics
  • natural science