Kollegial vejledning: - politiet

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: • kan tilrettelægge, analysere, lede og aktivt deltage læringsorienteret i kollegiale vejledningsforløb
• kan gennem vejledningsprocesser indgå i samarbejder om udvikling af en lærings- og udviklingsorienteret, refleksiv fagkultur
• kan reflektere over og håndtere etiske dilemmaer i kollegiale vejledningsforløb
• har indsigt i læring i praksis samt organisations- og fagkulturens betydning for læreprocesser
• kan reflektere over muligheder for gennem vejledning at forandre faglig praksis og fagpersonlige forholdemåder
• kan anvende vejledningsteorier og -metoder relateret til kollegial vejledning
• kan identificere de videnskabsteoretiske og metodiske positioner, der ligger til grund for valgte/givne vejledningsteorier og –metoder
• kan analysere og evaluere socialpsykologiske positioner og gruppedynamiske processer i relation til vejledning

Teaching and working methods: Oplæg, gruppearbejde, fremlæggelser, arbejde med cases,
Motivation for the choice of teaching and working methods: Med udgangspunkt i de studerendes praksis kobles teorien på.
De studerende bliver aktiveret i undervisningen, og forholder sig til egen læring
Period2017 → …

Keywords

  • education, professions and jobs
  • Media, communication and languages