Kommunikation og relationskompetence

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Viden:
Har viden om kommunikationsteorier og metoder
•Har indsigt i og forståelse af forskellige kommunikative strategier og handlemuligheder
•Kan reflektere over kontekstens og relationens betydning for kommunikation

Færdigheder:
•Kan anvende forskellige kommunikationsredskaber, herunder eksempelvis dialog, aktiv lytning og kropssprog
•Kan anvende teori og metode i relation til kommunikative problemstillinger i egen praksis
•Kan begrunde og udvælge relevante kommunikative strategier og handlemuligheder i egen praksis i relation til udvalgte målgrupper
•Kan vurdere kontekstens og relationers betydning for kommunikationen

Kompetencer:
•Kan deltage selvstændigt i udvikling af egen professions kommunikative praksis
•Kan udvikle kommunikation og samarbejdsrelationer i og uden for eget fagområde
•Kan forholde sig kritisk reflekterende til egne kommunikative strategier
Teaching and working methods: Oplæg i plenum, arbejde i studiegrupper, gruppearbejde med cases og kobling af teori med egen praksis, forskellige dynamiske processer for at samle op på de forgående undervisningsgange, oplæg fra de studerende som opsamling af modulet.
Motivation for the choice of teaching and working methods: Et mål om både at blive introduceret for nyt stof, af underviseren, samt mulighed for at koble det nye teori med egen praksis. De studerende får videndelt og nye perspektiver på deres egen forståelse gennem gruppearbejdet. Opgaverne i studiegrupper løses udenfor undervisningen, for at udnytte tiden og mulighed for at komme i dybden med stoffet inden der kommer nyt på.
Opsamling af modulet gennem oplæg fra de studerende i studiegrupperne, giver de studerende større forståelse af sammenhænge mellem teorierne og mellem teori og praksis.
Period2015 → …

Keywords

  • social inclusion
  • coaching