Kompetenceudviklingsforløb for læringsplatformsvejledere: Professionelle læringsfællesskaber, Målstyret og synlig læringsdidaktik og Læringsplatform

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Videns mål
Det er målet at vejlederne efter forløbet har viden om:
• Professionelle læringsfællesskaber, herunder:
Betydningen af at arbejde som PLF
En grundmodel for at arbejde som PLF, herunder kobling til aktionslæring

• Målstyret læring og læringsplatform, herunder
Læringsmål, tegn på læring, succeskriterier og nedbrydning, herunder arbejdet med taksonomier
LMS-didaktik

• Databeriget læring, herunder
Sondringen mellem kvalitative og kvantitative data
Betydningen af reliabilitet og validitet
Dataindsamling og -analyse
Tegn på læring og indikatorer
Pædagogiske data i et organisatorisk perspektiv, herunder data som et ledelses-redskab

• Læringssamtale, herunder
Kollegial vejledning
Feedback-modellen
Færdighedsmål

Det er målet af vejlederne efter forløbet kan:
• Arbejde som et professionelt læringsfællesskab med udgangspunkt data.
• Anvende og analysere pædagogiske data til brug for refleksion og kvalificerede valg af handlinger i praksis.
• Opkvalificere det resterende pædagogiske personale i arbejdet med målstyret og databeriget læring.
• Med udgangspunkt i data, understøtte ledelsen i deres strategiske arbejde, herunder skabe overblik og fokusering med udgangspunkt i data.
• Designe et målstyret læringsforløb og vejlede i forhold til nedbrydning af mål og opstilling af succeskriterier.
• Afvikle læringssamtaler med pædagogisk personale med brug af vejledning og feedback.
Teaching and working methods: Kursusvirksomhed, webinarer samt sparring af vejledere ude på skolerne.
Motivation for the choice of teaching and working methods: Forløbet er tilrettelagt som blended learning, hvilket betyder at en del af de faglige oplæg afvikles som online webinarer og Videodemonstrationer, som kombineres med løbende face-to-face-sparring med en VIA vejleder. Sparringen kan efter behov indledes med et fagligt oplæg fra underviseren. Til kurset er der oprettet et websted på VIA Studienet. Her kan kursusdeltagerne under hele forløbet tilgå materialer, videoer samt få virtuel sparring på deres processer igennem forløbet.

Period2016 → …
Held atSyddjurs Kommune, Denmark

Keywords

  • learning, educational science and teaching