Kontakt-,relations- og refleksiomskompetence: Den professionelle rolle som psykomotorisk terapeut

  Activity: Other activity typesLesson plans

  Description

  Learning outcome: *Redegøre for og identificere forhold, der indvirker på relationen mellem klient og behandler.
  *Indgå i samarbejde med klienten om udvikling af egen krop-psyke-forståelse.
  *Identificere og redegøre for egne faglige og fagpersonlige læringsmål med henblik på udvikling af egen professionelle rolle.
  Teaching and working methods: Primært oplevelsesorienteret og erfaringsbaseret undervisning. Teoretiske oplæg. Opsamling på teori i praksis og egen oplevelse og refleksion hos den studerende i plenum.
  Motivation for the choice of teaching and working methods: Den oplevelses- og erfaringsbaserede undervisning giver mulighed for, at blive bevidst om og arbejde med/udvikle egne fagpersonlige og relationelle kompetencer. Refleksion over oplevelser og sammenhæng med teori giver mulighed for ny læring og udvikling.
  Period2015 → …
  Held atUniversity College Capital, Denmark