Kræft og palliation: Modul 10 Sygeplejerskeuddannelsen

  Activity: Other activity typesLesson plans

  Description

  Learning outcome: -at analysere og diskurtere patientperspektiver ved kritisk sygdom, lidelse og forestående død
  - at reflektere over betydningen af samarbejde med den kritisk syge patient, pårørende og andre fagpersoner
  samt øvrige læringsudbytter på modul 10
  Teaching and working methods: Oplæg, film, gruppearbejde og diskussion
  Motivation for the choice of teaching and working methods: Patient- og pårørende perspektiver fordre at disse kommer til orde - f.eks. i film, vejledninger fra Sundhedsstyrelsen mv.
  Period2014 → …
  Held atUniversity of Southern Denmark, Denmark