Kvalitativ metode: Dataindsamling og dataanalyse

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: De studerende skal kunne udføre en videnskabelig undersøgelse
Teaching and working methods: Forelæsning og klyngevejledning
Motivation for the choice of teaching and working methods: Indføring i hvilke metoder, der findes indenfor den kvalitative metode til indsamling, samt analyse af data og sammenhængen i disse og resten af forskningsprocessen.
Period2014 → …