Kvalitativ metode: Dataindsamling og dataanalyse

  Activity: Other activity typesLesson plans

  Description

  Learning outcome: De studerende skal kunne udføre en videnskabelig undersøgelse
  Teaching and working methods: Forelæsning og klyngevejledning
  Motivation for the choice of teaching and working methods: Indføring i hvilke metoder, der findes indenfor den kvalitative metode til indsamling, samt analyse af data og sammenhængen i disse og resten af forskningsprocessen.
  Period2014 → …